ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ หลักสูตรอริยสัจภาวนา

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ อริยสัจภาวนา
อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ หลักสูตรอริยสัจภาวนา

6/6

อริยสัจภาวนา อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตรอริยสัจภาวนา

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
(ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย) ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,931 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย