ธรรมดาของโลก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 กันยายน 2563

 Webmaster  

ธรรมดาของโลก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 กันยายน 2563

ธรรมดาของโลก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 กันยายน 2563

เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
Dhamma.com
1 / 11

"ช่วงนี้สังคมเปลี่ยนเร็ว คนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายหลวงพ่อเกิดมาอย่างไรตายไปแบบนั้น บ้านเมืองไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ มาถึงวันนี้ก็เปลี่ยนครั้งใหญ่มีโควิดเข้ามา การดำรงชีวิตก็เปลี่ยนหมด อาชีพการงานบางอย่างก็หายไป บางอย่างก็เกิดขึ้นใหม่ คนไหนปรับตัวได้ตามทันได้ก็อยู่รอด ปรับตัวไม่ได้ตามไม่ทันไม่เข้าใจก็อยู่ไม่ได้ เป็นหลักของการพัฒนาการเหมือนสัตว์ทั้งหลาย ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมันปรับตัวได้มันก็อยู่รอดมา ปรับตัวไม่ได้เผ่าพันธุ์นั้นก็หมดไป เราไปควบคุมบังคับไม่ให้โลกมันเปลี่ยนแปลงมันทำไม่ได้ เหตุปัจจัยต่างๆ มากมายที่ทำให้มันเปลี่ยน ยิ่งกำลังของกิเลสมันแรงเท่าไหร่ มันก็ยิ่งดิ้นรนให้เปลี่ยนให้เร็วเท่านั้น

ถ้าเรายับยั้งมันไม่ได้ เราก็ทำความเข้าใจมัน โลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยง เห็นไหมว่าธรรมะเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมะไม่เปลี่ยนแปลง ยังไงมันก็ไม่เที่ยง ยังไงมันก็ทนอยู่ไม่ได้สภาวะทั้งหลาย

บางทีเราดิ้นรนทำมาหากิน กิจการของเรามั่นคงแล้วอยู่ๆ ก็ล่มสลายไปเฉยๆ
สิ่งทั้งหลายมันเกิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่มีแล้วก็หมดไป ของที่ยังไม่หมดไปก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไป ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ตามที่เราอยาก เราสั่งไม่ได้ นี่ก็คือคำว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” นั่นเอง อนิจจังของเคยมีเคยเป็นแล้วก็หมดไปสิ้นไป ของที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่ตัวทุกขัง สิ่งทั้งหลายจะมีอยู่จะหมดไปเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่คืออนัตตา

ธรรมะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างบริบทสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเปลี่ยนแต่เนื้อแท้ของธรรมะไม่เปลี่ยน เราภาวนาจนเข้าถึงแก่นของธรรมะแล้ว เราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายว่ามันธรรมดา ไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรแต่มันเป็นของธรรมดาเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะต้านไม่ไหว ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกกับความเปลี่ยนแปลง เพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันธรรมดา

เราเรียนธรรมะเราเข้าใจธรรมะ
เราเข้าใจว่าคือธรรมดาของโลก ธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้ พอเราเข้าใจ ใจเราก็ไม่ดิ้นรนทุกข์ทรมาน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้"

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
วัดสวนสันติธรรม
20 กันยายน 2563

ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
http://line.me/ti/p/~@dhammadotcom

ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/

แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5JAAZZG2V4k&list=PLth1DquOKn1LIeE8_lCoIR02ehaiTWhPG

2,948


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย