01 (12/03/66) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมลาภ"

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก "โลกธรรม 8 โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ"
วันที่ 12 มีนาคม 2566

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
เรื่อง ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 เรื่อง "ความเสื่อมลาภ" (ช่วงที่ 1)

โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

วันที่ 12 มีนาคม 2566

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,895 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย