ใช้อารมณ์เป็นเครื่องภาวนา - พระอาจารย์ต้น_01112019

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

พระอาจารย์ต้น อธิบายธรรม
สนทนา ตอบปัญหาธรรม : ว่าด้วยเรื่องการภาวนา , การใช้อารมณ์เพื่อเป็นเครื่องภาวนา ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ณ ป่านาโสกฮัง จ.อำนาจเจริญ
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava

หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

#ธรรม #ความเชื่อ #ศาสนาพุทธ
 เปิดอ่านหน้านี้  112 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย