การปฏิบัติธาตุกรรมฐาน๔ ในชีวิตประจำวัน - พระอาจารย์ต้น_09092018

 Webmaster  

การปฏิบัติธาตุกรรมฐาน๔ ในชีวิตประจำวัน - พระอาจารย์ต้น_09092018

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
การปฏิบัติธาตุกรรมฐาน๔ , อธิบายหลักการดำเนินชีวิตและการนำกรรมฐานไปปฏิบัติ ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ณ ดอยธรรมนาวา จ.เชียงราย
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 275670629712868

#ธรรม #ความเชื่อ #ศาสนาพุทธ

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

131


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย