วสี ความชำนาญในสมาธิ นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

วสี ความชำนาญในสมาธิ นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมบรรยาย เรื่อง วสี ความชำนาญในสมาธิ

นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,973


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย