ดู vs รู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ดู vs รู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมบรรยาย เรื่อง ดู vs รู้

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

• ทำอย่างไรจึงจะพบความสุข

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย