ถ้าไม่ศึกษา..."ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน"

- ปรัชญาจีน -


ที่มา : - ปรัชญาจีน -

DT0329

ลูกโป่ง

 เปิดอ่านหน้านี้  4519 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย