กรรมเก่า - กรรมใหม่
 ลูกโป่ง   28 ก.พ. 2555
::: กรรมเก่า - กรรมใหม่ :::


สื่อ ดื้อจริงจริง - พระอาจารย์ครับ อันว่ากรรมเก่ากรรมใหม่คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร
และ เกี่ยวข้องกันไหม


พระไพศาล วิสาโล - กรรมเก่าคือการกระทำในอดีต
ซึ่งอาจหมายถึงในชาตินี้ก็ได้ เมื่อทำไปแล้ว แก้ไขไม่ได้
ส่วนกรรมใหม่นั้นคือกรรมที่กระทำในปัจจุบัน
ซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้ว่า จะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว

กรรมเก่านั้นสามารถส่งผลเป็นวิบากที่อาจมีอิทธิพลต่อกรรมใหม่ได้
เช่น กินเหล้าจนสุขภาพเสื่อมโทรมหรือขับรถประมาทจนร่างกายพิการ
จึงทำให้ทำงานการได้ลำบากหรือปฏิบัติธรรม (อันเป็นกรรมใหม่) ได้ไม่สะดวก


ที่มา : fb พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

DT0329

ลูกโป่ง

28 ก.พ. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  3312 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย