@เจ้ากรรม,นายเวร


*ก็คือกรรมเก่าในอดีดชาติที่ถูกสั่งสมไว้ มาให้ผลในปัจจุบัน แล้วกรรมในปัจจุบันชาติก็จะให้ผลต่อไปเป็นนายเวรรวมทั้งกรรมเก่าด้วย นี้คือ เจ้ากรรม,นายเวรตัวจริง   

ที่มา : .Ҥ ԡ Ѵ˹ͧʹ(ѡ) к

4,959

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย