ธรรมที่ทำให้สกุลเจริญ .. ทำให้สกุลเสื่อม

 dhammanews  

ธรรมรับวันใหม่ด้วย
ธรรมที่ทำให้สกุลเจริญ .. ทำให้สกุลเสื่อม

๐ ด้วยปุถุชน คนธรรมดา รักษาสิทธิ์
ใคร่ให้สกุล สถิต และสืบสาน
มีผู้ถาม ทำอย่างไร ให้เจริญนาน
และเกิดการณ์ เช่นไร ให้เสื่อมไป

๐ พระผู้มีพระภาคตรัส กับนายบ้าน
การสืบสาน ให้สกุลอยู่ ดูสดใส
มากด้วยทรัพย์ โภคะ เกลื่อนกลาดไซร้
เจริญไกล อยู่ได้ สามประการ

๐ หนื่ง.. ให้ทาน แก่ผู้คน เป็นหนแรก
เป็นผู้จำแนก ทานไว้ ให้ผสาน
สอง.. ถือสัจจะ ความจริงไว้ ตลอดกาล
ยามชีพลาญ ดีกว่าเสีย สัจจะครอง

๐ สาม ... มีศีล สำรวม กาย วาจา
พึงรักษา มั่นไว้ จักไม่หมอง
สามประการนี้ คนในสกุล ต่างหนุนครอง
เป็นครรลอง ปฏิบัติไว้ ไม่อาดูร

๐ เหตุที่ทำ ให้สกุล นั้นเสื่อมหาย
จักสลาย ลงได้ ให้สาบสูญ
หนึ่ง.. พระราชา ริบโภคา มิเกื้อกูล
สอง... โจรร้าย ทำให้สูญ ให้หายไป

๐ สาม.. พระเพลิง คืออัคคี ที่ลุกไหม้
สี่ .. น้ำไหล ท่วมสินทรัพย์ เกินห้ามได้
ห้า.. ทรัพย์ที่เก็บ กลับหาย จากที่ไป
หก.. ประกอบการ งานชั่วไซร้ ย่อมสูญพลัน

๐ เจ็ด.. ทรัพย์ในเรือน ลุกเป็นไฟ ด้วยอาเพศ
กระทำเหตุ ชั่วไว้ ให้โศกศัลย์
ต้องสูญทรัพย์ สูญชาติ ตระกูลพลัน
แปด.. คนในนั้น จ่ายใช้กัน ไม่ไตร่ตรอง

๐ แปดประการนี้ ที่จักให้ สกุลหาย
ย่อมเป็นเหตุ เสื่อมสลาย และหม่นหมอง
เมื่อรู้แล้ว ให้แคล้วจาก อกุศลครอง
ปฏิบัติตน ในครรลอง แห่งสัมมาฯ

**********************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

**************** 

6,002


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย