คนมีเสน่ห์ ถึงคราวเซ ก็มีคนช่วย
คนมีเสน่ห์ ถึงคราวเซ ก็มีคนช่วย

แม้เทพก็อำนวย เมตตาช่วยให้พ้นภัย
 1,499 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย