เรามักจะแปลความหมายของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของเรา โดยไม่ค่อยรู้สึกตัว"เรามักจะแปลความหมายของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของเรา โดยไม่ค่อยรู้สึกตัว

อาตมาเคยอ่านเรื่องหมอฝรั่งคนหนึ่ง เขาอยากจะสอนให้ลูกศิษย์เห็นโทษของเหล้า เขาเอาแก้วสองใบมา แก้วหนึ่งใส่น้ำธรรมดาอีกแก้วหนึ่งใส่เหล้า เขาเอาไส้เดือนตัวหนึ่งใส่ลงไปในแก้วน้ำไส้เดือนตัวนั้นไม่เป็นไร แล้วเอาไส้เดือนอีกตัวหนึ่งใส่ลงในเหล้า มันตายทันทีแล้วตัวละลาย หมอต้องการสอนให้ลูกศิษย์พิจารณาว่า ถ้าเหล้าทำลายไส้เดือนได้มันจะทำอะไรกับร่างกายเรา

แต่สิ่งที่หมออยากสื่อ และสิ่งที่ลูกศิษย์อยากรับก็ไม่เหมือนกัน หมอถามลูกศิษย์ว่าได้ข้อคิดอย่างไรบ้าง ลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่า กินเหล้าจะไม่เป็นพยาธิ!?! เพราะเขาอยากกินอยู่แล้วใช่ไหม...เขาตีความด้วยการผลักดันของกิเลส"

พระอาจารย์ชยสาโร

2,805


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย