การได้ระลึกรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นยอดรัตนะของจิตใจ
การสิ้นสุดเกิดขึ้นตลอดเวลารอบตัวเรา ทั้งสิ้นสุดในเรื่องใหญ่และสิ้นสุดของสิ่งเล็กน้อย สิ้นสุดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสิ้นสุดอย่างกระทันหัน การสิ้นสุดตามธรรมชาติเกิดขึ้นคล้ายกับละอองหิมะบนภูเขาค่อยๆ ละลายหายไป การสิ้นสุดไม่เป็นธรรมชาติก็เช่นการสิ้นสุดของปฏิทินรอบปี

แต่ถึงแม้ว่าจะต้องฝืนความรู้สึกอยู่บ้าง เราไม่ควรลืมการพิจารณาการสิ้นสุด เพราะเมื่อมองผ่านพ้นความเศร้าจากการพลัดพรากในตอนต้น เราจะได้ความรู้เท่าทันและความเป็นกลาง ซึ่งเป็นพลังช่วยป้องกันจิตใจไม่ให้หลงใหลกับของใหม่ การได้ระลึกรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นยอดรัตนะของจิตใจ

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,703 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย