ทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกรอบตัวในระดับที่ผู้คนในอดีตคงคาดไม่ถึง ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้สูง และเราก็กลายเป็นผู้บริโภค เฉกเช่นเดียวกันกับการบริโภคสิ่งอื่นๆ เราต้องคอยใส่ใจทั้งปริมาณและคุณภาพของการบริโภคข่าวสารข้อมูลของเรา
ทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกรอบตัวในระดับที่ผู้คนในอดีตคงคาดไม่ถึง ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้สูง และเราก็กลายเป็นผู้บริโภค เฉกเช่นเดียวกันกับการบริโภคสิ่งอื่นๆ เราต้องคอยใส่ใจทั้งปริมาณและคุณภาพของการบริโภคข่าวสารข้อมูลของเรา

เสพข่าวสารทั่วไปหมด ทั้งเรื่องใหญ่ เรื่องเล็ก เรื่องน้อย ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่าน เสพข่าวที่น่าตระหนกตื่นกลัวซ้ำไปซ้ำมา ก็ทำให้จิตใจตระหนกตื่นกลัวไม่สงบโดยไม่จำเป็นและเป็นโทษ

เสพข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับความก้าวร้าวรุนแรง ให้สร้างเมตตาจิตต่อผู้ประสบเคราะห์ร้าย หรือเหยื่อผู้ถูกกระทำ และถ้าทำได้ให้สร้างความกรุณาต่อผู้กระทำการก้าวร้าวรุนแรง (ผู้จะต้องรับผลกรรมในอนาคต) ให้ดูว่าเรื่องนี้ให้บทเรียนอะไร เพื่อป้องกันโอกาสที่อาจเกิดเหตุเช่นนั้นอีกในอนาคต และต้องหมั่นรักษาใจของเรา

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,720 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย