คุณธรรมไม่มีข้อเสีย แต่บางทีกิเลสจะปลอมตัวในรูปแบบของคุณธรรม
คุณธรรมไม่มีข้อเสีย แต่บางทีกิเลสจะปลอมตัวในรูปแบบของคุณธรรม เช่น บางคนไม่กล้าเสี่ยงในสิ่งที่ควรเสี่ยง เพราะกลัวว่าไม่สำเร็จแล้วจะเสียหน้า เขาจึงใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเกราะกำบัง เช่น เราไม่เก่งหรอก เราทำไม่ได้ ไม่ดีพอ ไม่เก่งพอ

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,737 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย