พรสวรรค์มันหายได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ใช้ให้เป็นทุนให้ดีขึ้น ให้เจริญงอกงาม

ตอนหนุ่มสาวนี่มีพรสวรรค์
แต่พรสวรรค์มันหายได้เหมือนกัน
ถ้าเราไม่ใช้เป็นทุนให้ดีขึ้น ให้เจริญงอกงาม

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,730 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย