หนทางรอดของมนุษย์
ความเลวร้ายในโลกที่ไหนที่ไม่มาจากความเห็นแก่ตัว ไม่มี ไม่มี

ความเลวร้ายทุกอย่างทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัว แล้วกำลังมีอยู่ในโลก ในบ้านเราก็มี บ้านอื่นก็มี ประเทศเราก็มี ประเทศอื่นก็มี และก็กำลังจะมีกันทั้งโลก ทั้งโลก เพราะความเห็นแก่ตัวมันมีความยั่วยวน มีความหลอกลวง ก็เป็นกันทั้งโลก...

โลกมันกำลังวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว ช่วยกันเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไปเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไป ป้องกันความเห็นแก่ตัว กำจัดความเห็นแก่ตัว อย่าให้ความเห็นแก่ตัวมันมากไปกว่านี้ ครอบงำโลกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ โลกมันจะวินาศน่ะ

ขอร้องให้สนใจเถิดว่าจะมีชีวิตอย่างไรจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอัตตาๆ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอัตตา บุคคลก็อย่าเห็นแก่ตัว ครอบครัวก็อย่าเห็นแก่ตัว หมู่บ้านนี้ก็อย่าเห็นแก่ตัว เมืองนี้จังหวัดนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว ประเทศนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว โลกนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว นั่นละคือหนทางรอดของมนุษย์ จะไม่วินาศ เมื่อชวนกันเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นๆ มันก็ไม่พ้น หลีกไม่พ้น ความเห็นแก่ตัวนั้นก็จะทำลายโลกวินาศไปในที่สุด ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวก็ปลอดภัยหมดทุกอย่าง นี้เรียกว่ามีพระศาสนาสมบูรณ์

ศาสนาทุกๆ ศาสนาที่มีอยู่ในโลกล้วนแต่สอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวทั้งนั้น แต่เรียกชื่อต่างๆ กัน ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์ เซิก แม้แต่อะไรก็ตามที่เป็นลัทธิ ศีลธรรม จริยธรรม แล้วก็สอนให้ลด เลิก ละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้น แต่แล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติ ไมมีใครปฏิบัติ คิดดูสิ ก็ไปเห็นแก่ตัว ล้อ ล้อ ล้อเลียนท้าทายศาสนาหรือศีลธรรมกันเสียอีกนี่ ความเห็นแก่ตัวมันก็ได้เปรียบก็ระบาดไปทั่วโลก

ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่มีใครเดือดร้อน บ้านเรือนไม่ต้องทำรั้ว บ้านเรือนไม่ต้องปิดประตู นอนไม่ต้องปิดประตูเรือน ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่มีโจร ไม่มีขโมย ไม่มีศัตรู เดี๋ยวนี้แม้แต่ทำรั้วปิดประตูกันแน่นหนาเท่าไร มันก็ยังไม่พ้น เพราะความเห็นแก่ตัวมันแรงกว่า พอไม่เห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละ ใครจะเบียดเบียนใครล่ะ ใครจะฆ่าใคร ขโมยใคร ผิดกาเมใคร โกหกหลอกลวงใคร มันก็ไม่มี หรือว่าถ้าใครเผลอไปล่วงเกินผู้ใดผู้หนึ่งบ้าง ไอ้ผู้นั้นมันก็ให้อภัย ให้อภัยๆ มาด่ามันซึ่งหน้ามันยังให้อภัย มาตีหัวมันซึ่งหน้ามันก็ยังให้อภัย ถ้ามันไม่เห็นแก่ตัว คดีก็ไม่เกิด คดีแพ่งก็ไม่เกิด เพราะมันเต็มเป็นด้วยคนให้อภัย บางทีจะถือว่าได้บุญ คดีอาญาก็ไม่เกิด เพราะมันเลวร้ายเกินไป แล้วมันก็ไม่เกิด คดีอาญาก็ไม่มี คดีแพ่งก็ไม่มี

คำนวณดูเอาเองเถิดว่า บ้านเมืองจะสงบสุขเท่าไรในการที่ไม่ต้องมีคุกตะราง ไม่ต้องมีตำรวจ ไม่ต้องมีศาล กระทั่งว่าไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้า นี่เป็นสุขสงบเย็นเท่าไร ทั้งหมดนั้นมันมีได้เพียงแต่ว่าไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ตัว เป็นภาวะสูงสุดไม่ว่าจะมองกันแง่ไหน มองกันในแง่การเมืองก็สูงสุด มองในแง่ศาสนาก็สูงสุด สูงสุดอยู่ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว

คนโบราณเขาเคยหวังกันไว้อย่างนี้ แล้วสร้างคำพูดอันนี้ขึ้นมารอรับไว้ข้างหน้า ว่าโลกพระศรีอารย์ โลกพระศรีอาริยเมตตรัย “เมสซิอาห์” (Messiah) ของพวกยิว ความหมายเดียวกันแหละ

พุทธทาสภิกขุ   
 2,716 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย