หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร

 Webmaster   14 ก.ย. 2566

ภัยของจิตคืออะไร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ธรรมะเทศนาองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KCNwise4YzI


 เปิดอ่านหน้านี้  76 


  ความคิดเห็น• สิ่งทั้งปวงเป็นของธรรมชาติ เป็น ของเรา ไม่ได้ พอไปยึดว่าของเราก็เป็นคนโง่ เป็นคนทำผิด แล้วมันก็ต้องได้รับความทุกข์

• วัดอินทาราม วรวิหาร

• "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคมแบบเจโตวิมุติ 13 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ต้องดูเรื่องราวต่างๆ ว่าส่วนไหนเป็นเรื่องของเรา ส่วนไหนเป็นเรื่องของธรรมชาติ เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของประสบการณ์

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย