วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

 naparats  

🙏 ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร
“พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
🙏 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
------------------------
👉 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 👈
การปฏิบัติธรรมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทางวัดได้จัดสรรบุญให้ท่านมีฐานของการปฏิบัติ และการมีสติ พ้นทุกข์
------------------------
สำคัญมาก อย่าละเลย จงทำตามสัจจะวาจาดังนี้
๑. ท่านที่สมัครผ่านช่องทางออนไลนนี้ ทางผู้จัดถือว่าท่านสามารถเข้ามาอบรมได้ 💯% และ จะไม่มีการตอบกลับหาท่านอีก ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และเดินทางมาลงทะเบียนหน้างาน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารพุทธสาวิกา ติดกับโรงทาน หลังลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
๒. หากท่านไม่สามารถ มาตามที่ได้สมัครไว้ โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนวันเข้ามาปฏิบัติธรรม 1 วัน เพื่อจะได้จัดสรร ให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติรายอื่นต่อไป
สอบถามโทร : ๐๘๑ ๘๕๔ ๖๙๒๙
พล.อ.ต.หญิงโสภา คงสวัสดิ์
------------------------
๑. 💻 ช่องทางออนไลน์
ลงทะเบียนได้ที่ Google Form คลิก ⬇️ ด้านล่างนี้
คลิก 👉 https://forms.gle/QuXMBqi2HrHJpECR8
------------------------
๒. 📲 ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ หรือ ช่องทาง LINE วัดชล โดย แอดไลน์ของวัดชล
คลิก 👉 https://lin.ee/Bx8BcYK
แจ้งข้อความประสงค์สมัครดังนี้
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล : ...................
เบอร์โทร : ..................................
สมัคร ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ....................
------------------------
๓. 📌 สมัครลงทะเบียนที่วัดชลประทาน ในวันที่ท่านมาอบรม ได้ตั้งแต่ ๑๒.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารพุทธสาวิกา ติดกับโรงทาน หลังลานหินโค้ง
สอบถามโทร : ๐๘๑ ๘๕๔ ๖๙๒๙ พล.อ.ต.หญิงโสภา คงสวัสดิ์
------------------------
มาตรการป้องกันโรคโควิด
๑. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม นำอุปกรณ์การตรวจ ATK มาด้วย เพื่อตรวจก่อน
๒. หรือ นำผลตรวจ ATK ที่ตรวจเองในตอนเช้า นำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้า
------------------------
ระเบียบ และข้อปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม
๑. ไม่นำโทรศัพท์มา หากท่านนำมาจะต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่
๒. พูดน้อยไม่เสียงดัง ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
๓. ในขณะเข้าอยู่ปฏิบัติตลอดการ อบรมต้อง ดูแลรักษาความสะอาด ที่พักและสถานที่ ปฏิบัติ
๔. ชุดปฏิบัติธรรม สีขาว ผู้ชาย ผู้หญิง ไม่มีลวดลาย หรือฉะลุ ๓ ชุด (ผู้ปฏิบัติหญิงมีผ้าถุง พร้อมสะไบ สีขาว เรียบๆ ๑ ชุด)
๕. ให้นำกระบอกน้ำมาด้วย เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดขยะพลาสติก
๖. ของใช้ส่วนตัวเตรียมมาให้พร้อม ห้ามนำทรัพย์สินมีค่าทุกชนิดติดตัวมาที่วัด
๗. หากท่านทำสีเล็บมา ขอความกรุณาล้างสีเล็บ ออกด้วย
📄 เอกสารกำหนดการโครงการ
คลิก ➡️ https://bit.ly/3QKn3N5

  • วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
  • 78/8 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต.ตำบลบางตลาด อ.เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • โทร: 0961959098


6,019


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย