สำหรับผู้อยู่ฝั่งธนฯ ขอเชิญร่วมฟังธรรม อบรม"อริยะสัจจ๔" แนวเจโตวิมุติเจ้าค่ะ

 nuunidja   12 ม.ค. 2554

  สวัสดีค่ะสาธุชน กัลยาณมิตร และสมาชิกทุกท่าน

ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคา 2554 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย และชาวคณะชมรมธรรมะไทย
ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์อิทธิ การะเกตุ
มาบรรยายธรรม "อริยสัจจ์๔" และสอนปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ

ณ"สวนวนธรรม" ถนนศรีนครินทร์ (อยู่หลังห้างพาราไดซ์ ใกล้สวนหลวง ร.9)
กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  


  ***และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 นี้
ได้จัดเพิ่มสถานที่ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ฝั่งธนบุรี
และปริมณฑล ณ สวนเวฬุวัน(ป่าไผ่) พุทธมณฑลสายสี่
ถนน พุทธมณฑลสายสี่ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.****    ญาติธรรม สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

**(ร่วมฟังธรรม และเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเจ้าค่ะ) ***


...@^_^@ ...

อรหันตมัคค์


"ผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอาลัย
ไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
สิ่งใดที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งนั้นก็ได้ละไปแล้ว
สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึง สิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึง

ก็บุคคลใดเจริญมรรคจิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ในที่นั้นๆ ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน
ควรเจริญธรรมนั้นอยู่เนืองๆ"


******

"คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกำจัดความรำพัน
ความทะยานอยาก และความโทมนัสของตน
พึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสีย
เป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้ว
อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว
ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด
เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก ย่อมจักเยือกเย็นฉะนั้นแล"


@@@....@@@

@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม...โทร 082-2243654
คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897
    

DT09946

nuunidja

12 ม.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5806 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย