ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..หลักสูตรเบื้องต้น...ในวันที่ 19-23 ตุ.ค. 55 ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

 พระไทย   3 ต.ค. 2555

** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา
ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม
ทุกท่านทั่วสารทิศร่วม เข้าปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔
<เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> อย่างเข้มข้น


((สอนการปฏิบัติ ตั้งเเต่เริ่มต้น ของการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ...เพื่อเรียนรู้การภาวนาของชาวพุทธ))

ใน “สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา” บริเวณด้านในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
(ณ พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

..... เพื่อปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคม ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเเก่พระปิยมหาราช .....

ในโครงการธรรมะเพื่อชีวิต...ภาคการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน หลักสูตรเบื้องต้น
กำหนดการ ตั้งเเต่วันที่ ศุกร์ ที่ 19-20-21-22-23 ตุลาคม 2555 (รวม 5 วัน)


(....พร้อมร่วมรับบุญถวายกุฏิกรรมฐาน ปิดวาจา....เเก่คณะสงฆ์) ดังนี้


......อาณาเขตบริเวณพื้นที่อยู่นอกเขตชุมชน ห่างจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่อันสงบเงียบสัปปายะเหมาะที่จะทำการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติ ทำสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มพูลสภาวะธรรมของเราให้มากขึ้น อันเป็นสถานที่ ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา(ตามแบบสติปัฏฐาน ๔) ยุบหนอ-พองหนอ เหมาะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาปรารถณาที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรม
(หลักสูตรเบื้องต้น) อันเป็นการเรียนรู้วิธีการฝึกเดินจงกลม, ฝึกการทำสมาธิ, เรียนรู้การสร้างสติ และสมาธิ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ในอนาคต และปัจจุบัน

.......โดยเฉพาะอุบาสก-อุบาสิกาสาธุชน ที่อยู่ในเขตบริเวณ จังหวัดพิจิตร , นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากพุทธอุทยาน อยู่ในเขตเชื่อมต่อ 4 จังหวัดเบื้องต้นที่กล่าวมาจึ่งทำให้เหมาะแก่การคมนาคมเดินทาง เพื่อเข้ารับการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าสู่ความสงบ เพื่อเป็นสถานที่พักกาย, ผ่อนคลายใจ, ปลูกจิตสำนึกเวิถีเเห่งสติ เสริมสร้างผักดันปัญญาภายในให้เกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนท่ามกลางธรรมชาติ

....................ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมทำจิตใจให้ผ่องใส, ด้วยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมได้ ในกาลเวลาที่เหมาะสมของท่าน อันจะเป็นการเข้าใจ ในการสร้างสติที่ถูกต้อง เข้าใจการทำสมาธิที่ถูกต้อง
((เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเเรก หรือปรารภที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอ-พองหนอ)
(โครงการปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔ (เเบบเข้มข้น) ตลอดปี 2555

- โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เดือน ตุลาคม 2555 19-23 ตุลาคม 2555
- โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เดือน วันลอยกระทง 2555
- โครงการปฏิบัติธรรมใหญ่ เดือนธันวาคม (วันพ่อเเห่งชาติ)


ร่วมบูชาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสติ เสริมสมาธิ ควบคุมใจ ให้สะอาด ผ่องใส
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เเละครอบครัว ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร ด้วยสมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา (ยุบหนอ-พองหนอ) แบบเข้มข้น
......ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 5 วัน
อันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง

.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท
(สามารถโทรศัพท์ลงชื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับอบรม จองล่วงหน้าถึง 18 ตุลาคม 2555
ตั้งเเต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.

(โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม. 087-007-8607)เเจ้งรายละเอียด ดังนี้ต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เเละประสงค์เดินทางกับรถศูนย์หรือส่วนตัว
อีกทั้งเเจ้งประสงค์ว่าจะเข้าอบรมกี่วัน 3, 5 วัน หรือ หรือประสงค์ร่วมบุญในพิธี...ก็ตามสมควร
(การปฏิบัติที่จะเห็นผลได้ชัดเจนนั้น จะต้องเข้าอบรมปฏิบัติอย่างน้อยต้อง 5 วัน, 7 วัน )
หรือลงชื่อสมัครที่อีเมล์ศูนย์

โดยเเจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวนผู้เข้าอบรม
เเละบอกว่าประสงค์จะขึ้นรถตู้ของศูนย์ หรือนำรถมาส่วนตัว
ที่ เจ้าหน้าที่ หรือส่งที่อีเมล์ ทางศูนย์จะติดต่อเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง
e-mail = lamphongdhamma@hotmail.com
((การเดินทางมายัง “สวนป่าพุทธอุทยาน” ))

สามารถขึ้นรถ ประจำทาง จากนครวรรค์ ให้ขึ้นรถประจำทาง จากบขส. นครวรรค์
ขึ้นรถสาย < นครวรรค์สวรรค์ - พิจิตร> หรือ <รถนครสวรรค์-พิษณุโลก> รถมีตลอดวัน
ถ้ามาจากพิษณุโลก ให้ขึ้นรถสาย < พิษณุโลก – พิจิตร> หรือ < พิษณุโลก-นครสวรรค์>
ถ้ามาจากกำแพงเพชร ให้ขึ้นรถสาย < กำแพงเพชร-พิจตร> ลงแยกปลวกสูง ต่อรถประจำทาง พิจิตร – นครสวรรค์

รถทุกสายจะผ่าน “พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว” หลักกิโลเมตร ที่ 80 (ระหว่างนครสวรรค์ ไป พิษณุโลก)
กรณีไม่มีรถส่วนตัวประสงค์จะขึ้นรถศูนย์ให้เเจ้งด้วยเพื่อการจัดเตรียม
ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔

(หมายเหตุ . ในกรณีถ้าหากไม่สามารถเข้ารับการอบรมสามที่สมัครได้ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมที่เจ้าหน้าที่ ก่อน 2 วัน)
เพื่อสะดวกในการจัดสถานที่แก่ผู้เข้าอบรมภาวนา รักษาใจ การปฏิบัติธรรมวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2555


สำหรับผู้โดยสารขึ้นรถประจำศูนย์ให้เดินทางขึ้นรถตามที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเเจ้ง
(เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน. 082-2205051)

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมปฎิบัติธรรม, ข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม ที่จุดลงทะเบียน สวนป่าพุธอุทยานวิปัสสนา
เวลา ๑๗.๓๐ น. ชำระร่างกาย
เวลา ๑๙.๓๐ น.สวดมนต์เเปลเย็น, ฟังข้อวัตรระเบียบการอบรมปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน, อย่างมีสติ

วันเสาร์ ที่ 20-22 ตุลาคม 2555

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เเละ สมาทานศีล 8 / สมาทานพระกรรมฐาน /
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น (สำหรับผู้เข้าอบรมพระกรรมฐานใหม่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ฟังธรรม..เตรียมตัวก่อบปฏิบัติธรรม , ปฏิบัติธรรม (รอบสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงรอบ บ่าย)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา (ดูเเลความสะอาดบริเวณศูนย์)
เวลา ๑๘.๑๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, ฟังบรรยายธรรมะ (แนวทางปฏิบัติ)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงรอบ เย็น)
,ฟังธรรมบรรยาย อานิสงส์จากการปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน (อย่างมีสติ)

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2555


เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา (ช่วงเช้า)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ช่วงสาย)
เวลา ๑๑.๐๐ น. สวนมนต์เย็น, พิธีขอขมา, ลาศีล, รับศีล ๕, รับใบประกาศเกียรติบัตร ,
{กิจกรรมปลูกต้นไม้ คนล่ะต้น ,ช่วยทำความสะอาดที่พัก สถานที่ต่างๆภายใน บริเวณสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา}
....................... {เดินทางกลับบ้าน }....................................

กิจกรรมพิเศษ


- ร่วมถวายสังฆทานต้นไม้ วันสุดท้ายของการอบรม
- ร่วมสามารถถวายเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อถวายเป็นสังฆทานในวันสุดท้ายของการอบรมภาวนา
- สามารถร่วมตักบาตรพระสงฆ์ได้ทุกวันช่วงเช้า

สำหรับผู้จะเดินทางมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าพุทธอุทยาน

ติดต่อเบอร์รถตู้ประจำทางผ่านสวนป่าพุทธอุทยาน ..... โทร....โทร. 082-2205051ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถร่วมกิจกรรมบุญได้ ดังนี้ คือ

1.ถวายสังฆทานต้นไม้
2.ตักบาตรอาหารเเห้งทุกวัน ตอนเช้า
3. ร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ในเขตสังฆวาส... จำนวน ๑๐ หลัง
(เนื่องจากพระภิกษุ...ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับสาธุชน...กำลังขาดเเคลนเป็นอย่างมาก..
เพราะสาธุชนที่เข้าอบรมมากขึ้นตลอดปี)ศูนย์ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม (สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา)
ติดต่อสอบถาม การสมัคร หรือถามทางกับ เจ้าหน้าที่ : โทร. 082-2205051

หรือเเจ้งสมัครที่ e-mail:lamphongdhamma@hotmail.com
โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เเละการเดินทางมาปฏิบัติ ถ้าประสงค์จะเดินทางจะขึ้นรถตู้ศูนย์ก็เเจ้งด้วย


ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการที่ผ่านมา...ได้ที่ลิงค์
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.247277945364735.57207.100002475932455&type=1


เเละสามารถติดตามข่าวสารของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม..เเละร่วมโมทนาสาธุการกับการบำเพ็ญธรรมได้
สารบุญ "ชมรมพุทธบุตรบารมี" ได้ที่
facebook = lamphongdhamma@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี)

ที่มา : อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..รักษากาย-วาจา-ใจ ให้ผ่องใส่ด้วยการเข้ารับการอบรมภาวนา..ตามสติปัฏฐาน ๔

DT011163

พระไทย

3 ต.ค. 2555

เข้ารับการฝึกฝนเเละเรียนรู้จักการเจริญสติ-เเละสร้างสมาธิ เเบบเข้าใจ เเละสามารถจะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ดูจะวุ่นวายในโลกปัจจุบันได้ อันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เข้าอบรมภาวนาเรียนรู้วิธีการยืนด้วยสติ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในโลกปัจจุบันได้ดี
(เราสามารถหาความสุขจากการยืนก็ได้) สุขจากการสร้างสติเรียนรู้วิธีการเดินจงกรมเบื้องต้น อย่างถูกวิธี
(เดินอย่างไรให้มีความสุข)เราต้องเดินอยู่ทุกวัน...เเต่จะเดินอย่างไรให้ถูกวิธี
(เดินอย่างมีสติ...เดินเเล้วได้ปัญญา)
อานิสงส์ของการเดินจงกรม
1.เดินทางไกลได้สะดวก
2.ย่อยอาหารได้ง่าย
3.ร่างกายเเข็งเเรง
4.โรคภัยไม่เบียดเบียน
5.อายุยืน
6.มีติได้มากกว่าการนั่ง
7.ทำให้ทำสมาธิได้นานขึ้น
เป็นต้นเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิ สร้างสติในการนั่งสมาธิเเบบเบื้องต้น ฝึกฝนสมาธิพื้นฐานที่ดี
(ประโยชน์ที่จะได้รับคือนั่งเเล้วเป็นบ่อเกิดเเห่งความสุข)
ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ในพุทธวจนะเราต้องนั่ง..อยู่ทุกวัน..เเต่จะทำอย่างไร..เมื่อเรานั่งจะนั่งอย่างมีสติ..เเละนั่งด้วยความสุขรวมกิจกรรมต่างๆของการปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนานั่งภาวนารักษา..กาย..วาจา...ใจของเราให้สใสสะอาดผ่องใส..เบิกบาน...เพื่อพัฒนาจิตของเราให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
.....นิพพานนัง...ปรมัง..สุขัง........นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.......รีบสมัครด่วนจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น (สมัครเข้าอบรมฟรี)
สามารถเดินทางขึ้นรถตู้ของศูนย์ได้ติดต่อ 082-2205051 หรือสมัครที่
e-mail ...lamphongdhamma@hotmail.com
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามสมัครได้ให้เเจ้งล่วงหน้า 3 วันขอเชิญ..อุบาสก-อุบาสิการ่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญด้วยการสนับสนุนการสร้างห้องน้ำ..ห้องสุขา..เพื่อให้เเด่พระกรรมฐาน (ปิดวาจา) ในเขตพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน ๑๐ หลัง เนื่องจากทางศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร (ภายในบริเวณพุทธอุทยานประวัติศาตร์มหาราชหยกขาว (พุทธอุทยาน..จังหวัดพิจิตร..ติดถนนเอเชีย)

.......เนื่องจากห้องสุขามีจำนวนจำกัด เเละจึงเป็นเหตุให้ห้องสุขาพระกรรมฐานกับ ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้ใช้ด้วยกัน เเต่เนื่องจากมีสาธุชนเข้ารับการอบรมภาวนา มากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้..ห้องสุขาขาดเเคลน เเละไม่เหมาะที่พระกับผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องใช้ร่วมกัน จึงเกิดโครงการก่อสร้างห้องสุขาขึ้นเพื่อ..ให้พระกรรมฐานได้ใช้เป็นหลักในเขตสงฆ์

...........ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนอุบาสก-อุบาสิกาผู้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบำเพ็ญเพียรทางจิต....ตลอดปี โดยเฉพาะเรื่องห้องสุขา..อันเป็นสถานที่สำคัญอย่างมากที่ต้องใช้..ตลอดการเข้าอบรม..เเละด้วยบุญที่เราอุปถัมภ์สร้างเพื่อน้อมถวายเเด่ผู้มีศีล จึงทำให้ได้บุญมากขึ้นไปด้วย.....

...........จึงขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้องให้เเล้วเสร็จก่อนงานบุญใหญ่วันสร้างฐานองค์พระใหญ่....วันปิยมหาราช..นี้
เเละด้วยอานุภาพเเห่งบุญจากการสร้างห้องสุขาจะบันดาลเเต่สิ่งอันเป็นมงคลเเก่ผู้ร่วมบุญเพราะการที่ได้สร้างกุศลในสิ่งที่มีความปรารถณามีความจำเป็นเเละเป็นสถานที่สำคัญเเก่เหล่าโยคีนักปฏิบัติอีกเเล้วยิ่ง..ได้กุศลมหาศาล..หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับผลบุญเเละเป็นส่วนหนึ่งในบุญครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน..ตามเหตุปัจจัยของตนเอง...


(((ห้องสุขา.....คือสถานที่สร้างความสุข....เป็นสถานที่ปลดปล่อยความทุกข์จากร่างกาย)))

....สร้างบุญ..เพื่อรับอานิสงส์ให้ตัวเราเเละครอบครัวได้รับความสุขจากเหตุที่ช่วยปลดปล่อยความทุกข์..ช่วยคลายเดือดร้อนจากทุกข์..
เเละเป็นการสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนา...งานส่งเสริมอุบาสก-อุบาสิกาได้มีโอกาศเข้ารับการอบรมภาวนา ปฏิบัติธรรมตลอดปีระยะดำเนินการก่อสร้าง
กำหนดเสร็จก่อนงานบุญปฏิบัติธรรม เเละสร้างฐานองค์พระใหญ่.."พระพุทธสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า" (ช่วงเทศกาลวันปิยมหาราช) 2555 นี้ร่วมบุญสนันสนุนอุปถัมภ์การก่อสร้าง ดังนี้
1. เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ปวารณาถวายห้องน้ำถวายพระกรรมฐานในเขตสงฆ์ 1 หลัง
(รับ ๑๐ หลังเท่านั้น) (หลังล่ะ จำนวน ๒๕,๐๐๐บาท)
ทุกรายชื่อเจ้าภาพติดโมทนากุศลที่หออนุโมทนา เเละห้องน้ำ


2. เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา

(สามารถเเจ้งความประสงค์อุปถัมภ์หลักผู้เดียว หรือเเจ้งจองเพื่อรวมกันเป็นหมู่คณะ สามารถเเจ้งจองก่อนได้ก่อนปิยมหาราช...นี้)


(พิเศษ)...สำหรับผู้ร่วมบุญสนับสนุนเเละอุปถัมภ์สร้างห้องน้ำ
1.ติดรายชื่อผู้ถวายที่ห้องน้ำ..ให้สาธุชนได้ร่วมโมทนา
เเละรับรูปภาพของที่ระลึกศูนย์เป็นพระพุทธประทานพร
2.รับใบโมทนาบัตร
3.คณะเจ้าภาพน้อมถวายห้องน้ำในวันปิยมหาราช...นี้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดทำบุญเเละต่างๆ
โทร. สอบถามเจ้าหน้าที่....089-899-4099
http://www.dhammadee.com

e-mail....lamphongdhamma@hotmail.comfackbook....lamphongdhamma@hotmail.com


ดูกิจกรรมการอบรมปฏิบัติภาวนาของศูนย์ได้ที่ http://www.dhammathai.org/meditationguide//dbview.php?No=158

ชมกิจกรรมล่าสุดวันวิสาขบูชาได้ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305209529571576.69278.100002475932455&type=1

ดำเนินการโดย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร
เเละมูลนิธิพิจิตรกตัญญู, ชมรมพุทธบุตรบารมี
อานิสงส์สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ)

1.เป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
2.เป็นคนมีโรคน้อย
3.ร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง
4.ได้สร้างทานบารมี

.....ใจความว่า พระศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี
มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทองทำการขายทองรูปพรรณอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนมั่งมีโภค
ทรัพย์สมบัติมากอยู่มาวันหนึ่งมาณพนั้นมาคิดว่า เราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ
ทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก ก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยเร็ว ตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์ให้ได้อยู่นาน
ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์ได้ เพราะว่าทรัพย์เป็นของกลางเป็นเครื่องอาศัยของคน
ทุกคน สุดแล้วแต่ใครจะขยันหมั่นเพียรหามาได้เท่านั้น ถึงแม้จะหามาได้มากก็ดี ถ้าขาดปัญญาเป็น
เครื่องรักษาทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นก็ไม่คงทนอยู่ได้ แม้จะอยู่ได้ตลอดไปตนเองก็มีชีวิตยืนนานที่จะบริโภค
ต่อไปไม่ได้เพราะความตายย่อมมาพรากตนให้หนีไปเสียจากทรัพย์เมื่อสิ้นชีพแล้วทรัพย์เหล่านั้น ก็ไม่
ติดตามตนไปปล่อยไว้ให้คนอื่นเขาใช้สอยอย่างสบาย เห็นมีอยู่แต่อย่างเดียวเท่านั้น ที่จะติดตามตัวไป
ในอนาคต คือฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็คิดดูว่าจะทำอะไร สิ่งอื่น ๆ ก็มีผู้ทำไว้หมด
แล้ว ก็เห็นแต่เวจกุฎีเท่านั้นที่ยังไม่มีใครทำเลย

เมื่อคิดเช่นนี้แล้วจึงได้สร้างขึ้นเมื่อสำเร็จแล้วยังได้สร้างโรงไฟ แลที่สำหรับอาบน้ำอีกด้วย
เมื่อเสร็จสรรพดีแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างมโหฬารและมอบถวายแก่ ภิกษุสงฆ์
มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานแล้วตั้งปฏิธานความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้
เจริญ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดแต่โรคต่าง ๆ อย่าได้มาแผ้ว
พานต่อข้าพเจ้าเลย อิมินาทาเนน ด้วยอำนาจผลทานนี้พระสารีบุตรก็อนุโมทนาว่า ขอให้ความ
ปรารถนาจงเป็นผลสำเร็จเถิดมาณพนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทผลทาน ให้สมาทานศีลครั้นทำกาลกิริยาตาย
ไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์เทวโลก มีสมบัติวิมานทอง มีเทพอัปสรเป็นยศบริวาร อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้ง
หลายนั่งสนทนา ถึงมาณพผู้นั้นอยู่พระศาสดาเสด็จมาถึงในที่นั้นแล้วตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอ
นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบ

พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย
นรชนทั้งหลายเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าและในขณะที่พุทธศาสนายังประดิษฐานอยู่
จะเป็นผู้เศร้าโศกในอบายภูมิ เป็นจำนวนมากมาณพที่เป็นช่างทองนี้ได้พบทั้ง
สองประการแล้วไม่เป็นผู้ประมาท ได้สร้างเวจกุฎีถวายบูชาพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาเลื่อมใส ได้เสวย
สุขในสุคติโกลสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระ
นามว่าตัณหังกร เราตถาคตก็เคยสร้างเวจกุฎี และที่สำหรับอาบแก่พระภิกษุสามเณรได้ตั้ง
สัตยธิษฐานว่า ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล ด้วยผลแห่งอานิงส์
ที่ข้าพระองค์ได้สร้างเวจกุฎีให้เป็นสาธารณะทานนี้ ตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ไปบังเกิดสวรรค์เสวย
ทิพย์สมบัติอยู่ชั้นดุสิตครั้นจุติจากชาตินั้นแล้ว ได้ท่องเที่ยงอยู่สังสารวัฎฎ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงตรัส
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตถาคตนี้เอง ก็สมดังคำปรารถนาในครากาลครั้งโน้นทุกประการ เมื่อจบ
พระธรรมเทศนาจบลงแล้วชนทั้งหลายเป็นอันมากได้ดวงตาเห็นธรรม ต่างก็รื่นเริงบันเทิงใจในเวจกุฎี
เป็นยิ่งนัก


{{{ บุญใดไม่เคยสร้างเเล้วเจ้าจะหวังได้อะไรตอบเเทน คำตรัส..สมเด็จโตพรหมรังษี..}}}สามารถร่วมบุญสร้างทานบารมี..เเละอุปถัมภ์สร้างห้องสุขา...ห้องเเห่งความสุข...
น้อมถวายในเขตกรมมฐาน..จำนวน ๑๐ หลัง
สามารถร่วมบุญอุปถัมภ์...เป็นเจ้าภาพบุญได้โทร....089-899-4099สามารถร่วมบุญเเนะนำผู้ที่เรารักเพื่อได้มีโอกาศในบุญครั้งนี้...สั่งสมเป็นบารมีธรรม

(((ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งได้บุญมาก......ยิ่งให้กับผู้เป็นเนื้อนาบุญยิ่งได้บุญมากอีก)))ห้องน้ำใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่.....๑๐ ห้องยังไม่เเล้วเสร็จ
เเละรับเจ้าภาพสร้างห้องสุขา..ถวายพระภิกษุสงฆ์...ในเขตพระกรรมฐาน(ปิดวาจา)จำนวน ๑๐ หลัง
รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ (๑๐หลังเท่านั้น) ....เพื่อให้เเล้วเสร็จก่อนวันปิยมหาราช
งานบุญใหญ่สร้างองค์พระใหญ่..พระพุทธสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า)หน้าตัก ๒๐ เมตร

ได้ดำเนินการสร้างเเล้วเเต่ยังขาดเจ้าภาพผู้ร่วมบุญ สร้างห้องน้ำ...
สร้างจำนวน ๑๐ ห้อง

..เพื่ออานิสงส์เเห่งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ...
.เเละไม่ขัดสนในการใช้สอยห้องน้ำ...

"""ปดปล่อยความทุกข์"""
"""เพิ่มความสุข"""

ด้วยการ..เป็นส่นหนึ่งในบุญสร้างห้องน้ำ..ห้องสุขา....
ห้องสุขา.....ห้องเเห่งความสุข....ปลดปล่อยทุกข์ทางกาย


 เปิดอ่านหน้านี้  5162 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย