เชิญบวชถือศีัลจาริณี7-16มีนาคม 2554 ณ.วัดแสงสุริยาราม ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

 พม.พล  

เนื่องจากวัดแสงสุริยาราม ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรได้จัดงานเข้าอยู่ปริวาสกรรมประพฤติวัตรปฏิบัตรธรรมจึงขอเชิญชวนญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายทั้งชาย-หญิงได้บวชถือศีลจาริณี ในวันที่ ๗มีนาคมถึง๑๖มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้นจึงเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้มาร่วมงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ โทร.0899945500 การเดินทางนั่งรถตู้ตรงข้ามหมอชิตใหม่ คิวจ่าดำมาลงที่วัดแสงสุริยาราม ค่ารถ ๓๐๐ บาท ส่งถึงวัด หรือนั่งกรุงเทพฯ-สายเหนือผ่านกำแพงเพชร ลงบ้านสลกบาตร อำเภอขาณุฯโทรให้รถออกไปรับ หรือผ่านพิษณุุโลก ลงบ้านทุ่งใหญ่ อำิเภอโพธิ์ประทับช้าง โทรให้รถออกไปรับ โทร.0899945500 ตลอด 24 ชั่วโมง


• บทท่องธาตุกัมมัฏฐาน 4 (30 นาที)

• การขอพรพ่อพรหม

• นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 1/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

• ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) - ปาน ธนพร แวกประยูร
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย