สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( มาฆบูชา) ณ ศุนย์วิปัสนากรรมฐานวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.

 ooh3939   19 ก.พ. 2556

สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( มาฆบูชา)
ณ ศุนย์วิปัสนากรรมฐานวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.
ติดต่อเข้าปฏิบัติที่:ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 0-2921-2128 หรือ 087-8832544    

ที่มา : สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( มาฆบูชา) ณ ศุนย์วิปัสนากรรมฐานวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.

DT010849

ooh3939

19 ก.พ. 2556

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพิเศษ
"ปฎิบัติบูชาเนื่องในวันมาฆบบูชา "
---------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการวันเปิดการอบรม
๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/เข้าที่พัก
๑๗.๓๐ น. ปฐมนิเทศการปฏิบัติโดยพระอาจารย์
สาธิตการปฏิบัติ/นำปฎิบัติ
๑๘.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน
เริ่มปฏิบัติ

กำหนดการประจำวัน
๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ/ โยคีทุกคนทำความเพียร
๐๕.๐๐ น. สมาทานศีล / สวดมนต์เช้าในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐–๑๐.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อน
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๐.๓๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๐.๓๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

หมายเหตุ
-ผู้ปฏิบัติต้องไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
(การสอบอารมณ์จะสอบ ทั้งภาคเช้า - บ่าย )
-ผู้ปฏิบัติสามารถจัดเวลาในการอาบน้ำชำระกาย ตามเวลาอันสมควรเหมาะสม
-ผู้ปฏิบัติต้องรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด หรือดื่มเครื่องดื่มผสมนม หรือ คอฟฟี่
เมท หลังเวลา ๑๒.๐๐ น.
-ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดไผ่เหลือง ได้จัดเครื่องดื่มไว้ให้โยคีผ่อนคลายอิริยาบถ และ
เพื่อฝึกการกำหนดอิริยาบถย่อย

ฝ่ายวิปัสสนาธุระ โทร: ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔๔


• อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ อนึ่งมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตร

• กินเจปีนี้ ภูมิแพ้ต้องดีขึ้น

• โชคดีลาภดีวาสนาดีที่พบพระพุทธศาสนา : หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป

• บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)

• นรกแตก !!!

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย