ขอเชิญปฏิบัติธรรมภาวนา 13-16เมษายน2556

 anumotami   2 เม.ย. 2556

ขอเชิญปฏิบัติธรรมภาวนา ณ สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โทร.080-6565756( คุณอ๊อด)   

DT013347

anumotami

2 เม.ย. 2556

แผนที่เดินทางไปสำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ
สำนักปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ บ่อพลอย จ,กาญจนบุรี
พิกัดปากทาง บนทางหลวง 3086 คือ 14.211097, 99.510019 ใครใช้ GPS ใส่ค่านี้ไป ต้องเห็นป้ายปากทางแน่เจ้าค่ะ(จากป้ายปากทางเข้าไปอีก1.5km.ถึงประตูเข้าสำนักฯค่ะ)ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะ


• เรานี้เกิดในโลก เจริญในโลก ก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลก โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อน เราได้ พราหมณ์ ! ท่านจงจำเราไว้ว่าเป็น พุทธะ ดังนี้เถิด

• เพลง หมู่บ้านนี้มีศีล ๕ โดย พันตรี สุธี สุขสากล

• นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง

• หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

• ...ในสามแดนโลกธาตุ...(หลวงตามหาบัว)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย