ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง

 ืnufai  


ขอเชิญร่วม ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในระหว่าวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556 ณ วัดดงตาล ต. บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

วันที่ 23 พ.ค.

เวลา 9.00น.สมาทานกรรมฐาน และปฏิบัติธรรม ปิดวาจา

เวลา 18.00 น.สมาทานกรรมฐาน และปฏิบัติธรรม ปิดวาจา

วันที่ 24 พ.ค.

เวลา 7.30 น. ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 10.00น. ร่วมฟังพระธรรมเทศสนา

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น. สมาทานกรรมฐาน และปฏิบัติธรรม รอบบ่าย

เวลา17.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ( มังสวิรัต)

เวลา 18.00 น.สมาทานกรรมฐาน และปฏิบัติธรรม รอบค่ำ

เวลา 20.00 น.ถวายผ้าป่า สามัคคี และร่วมเวียนเทียน รอบอุโบสถ

วันที่ 25 พ.ค.

เวลา 7.00 น.ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และลากลับบ้าน6,042
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย