ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นจาริกถือธุดงค์ 21 ตุลาคม 56-วันเข้าพรรษา 2557

 สุมล   28 มิ.ย. 2556

 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นจาริกถือธุดงค์ 21 ตุลาคม 56-วันเข้าพรรษา 2557 ณ ปัณฑิตารมย์
และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและเครื่องดื่ม
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์พร้อมแล้ว
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - เข้าพรรษา ๒๕๕๗
เตรียมความพร้อมไว้ให้สำหรับผู้ยินดีการถือธุดงค์
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.ทัพสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบรี
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.เลาขวัญ จ.สุพรรณบุรี
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ธุดงคสถานปัณฑิตามรย์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สิ่งที่มีบริการให้ฟรี ตลอดปี
รถพร้อมพนักงานขับรถ
อาหารและเครื่องดื่ม
เต๊นท์คนละ ๑ หลัง

ใครสนใจจาริกธุดงค์ ร่วมเดินทางกันได้ครับ
วิเวก วิราคะ นิโรธ ย่อมมีได้แก่ผู้สมาทานธุดงค์
โทร.๐๘๙-๗๖๖-๒๓๗๓


สำนักปฏิบัติธรรมปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
๔๒๕/๒ หมู่ ๕ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมดำและเขตบางขุนเทียน กทม
ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 - 766 - 2373

กุศลเป็นเหตุแห่งบุญ ผลบุญให้โภคทรัพย์เป็นวิบากเป็นผลภายหลัง
ต้องสร้างกุศลอันเป็นเหตุก่อนจึงจะร่ำรวยมีโภคทรัพย์มาก

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ
คือการปฏิบัติธรรมด้วยความสุขในธรรมตลอดเวลาการปฏิบัติ
คือการมีปีติสุสุขหรืออุเบกขาในกุศลธรรมตลอดเวลาการปฏิบัติ
เพราะจิตตั้งอยู่ในกองกุศลตลอดเวลา กุศลให้ผลเป็นสุข และอุเบกขาเท่านั้น
คือการปฏิบัติแบบตรัสรู้เร็วพลัน
คือการใช้ปัญญาที่เฉียบคม ดับทั้งกิเลสสังโยชน์ ดับทั้งขันธ์ ด้วยสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติ

อย่างน้อยผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะบรรลุจตุตถฌานภายใน 1 ชั่วโมง
.


พระวิทยากร นำธุดงค์
พระอาจารย์เดช จันทูปโม
พระอาจารย์พรวน อาภัสสโร
พระอาจารย์ปรีดา ปุญญวัฑฒโก.    

DT010325

สุมล

28 มิ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5840 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย