สถานที่ปฎิบัติธรรมสร้างจิต ใจสายกรรมฐาน

 ลำเนาป่าเขา  

เป็นสถานที่พื้นฟูสภาพจิตใจสร้างคนรู้ถึงธรรมะเน้น สวดมวดมนต์ นั่งสมาธิ สวดบทธรรมพระธรรมขันต์

จะไม่เน้นสร้างวัสถุสถานการปฎิบัติเน้นสถานที่ธรรมชาติฝึกจิต เช่น ตามถ้ำ ป่าเขา

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมี

5,908


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย