เชิญเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ วัดเขาพระ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 สุมล   18 ธ.ค. 2556

 เชิญเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ สถาบันปัณฑิตารมย์
วัดเขาพระ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

๑.ค่ายธรรมะ แบบเจโตวิมุติ – ปัญญาวิมุติ ด้วยอริยสัจ ๔
๒.ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาติ
๓.ค่ายโครงงานบูรณาการ ๘ สาระวิชชา
๔.ค่ายวิทยาศาสตร์
๕.ค่ายคณิตศาสตร์
๖.ค่ายภาษาต่างประเทศ
ทุกวิชาใช้ป่าไม้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้ตลอดปี
สิ่งที่มีบริการให้ ๓ วัน ๒ คืน
๑.อาหารและเครื่องดื่ม
๒.มีห้องน้ำ – ที่พักกางเต๊นท์ให้
๓.บริการการศึกษาแก่พุทธบริษัททุกระดับ
ประถมศึกษา-ปริญญาเอก ,อายุ ๗ – ๑๒๐ ปี
๔.มีงบประมาณให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373...    

DT010325

สุมล

18 ธ.ค. 2556

เข้าค่ายกางเต๊นท์


• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ให้อภัยเมื่อผู้อื่นพลั้งเผลอ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย