อบรมภาวนาและบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชา

 1000stars   13 มี.ค. 2557

คอร์ส อบรมภาวนาและบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชา
"เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ในวิถีพุทธทิเบต"
ตอน การแตกสลายของธาตุและการเตรียมจิตระยะสุดท้าย
วันเสาร์ที่ 10 - วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 (5 วัน 4 คืน)
ศูนย์ขทิรวัน หัวหินโดยปกติเราควรฝึกจิตให้ตื่นรู้ เบิกบาน อยู่ตลอดเวลา การฝึกต้องทำอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังแข็งแรง เมื่อวันที่เราป่วยหนักมาถึง ถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ ให้รู้จักให้อภัย หรือปล่อยวาง เราอาจโกรธเกลียดความเจ็บป่วยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและใจของเราเลย แล้วเมื่อวาระแห่งลมหายใจสุดท้ายมาถึง เราจะจากไปอย่างทุรนทุราย
ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะ ที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดโกรธ ไม่เศร้าเสียใจจากการยึดติดผูกพัน ไม่น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรือเคืองแค้นผู้ใด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กายค่อยๆหมดพละกำลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะยิ่งเสื่อมถอย ดิ่งลึกไปในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเลในยามค่ำคืน
ชาวทิเบตเชื่อว่าเวลาสุดท้ายนั้นมีผลต่อการเดินทางต่อของจิตวิญญาณ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้ที่กำลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ สันติและมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในครูอาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นจะละมุนละม่อม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เพราะในขณะนั้นผู้กำลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุยกับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าดูภายนอกเขาจะรับรู้หรือไม่ แต่ดวงจิตเขายังอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคำเตือนให้นึกถึงครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่ว้าเหว่ ให้มีกำลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะใหม่ที่เรียกว่า "บาร์โด"...
ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องของความตายและการ เตรียมตัวตายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝน วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลย์เพื่อสุขภาพกาย-ใจ

รูปแบบการอบรม : บรรยาย สนทนาธรรม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา อ่านคัมภีร์ร่วมกัน

อาจารย์ผู้นำภาวนา
- อาจารย์กฤษดาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน
- อาจารย์เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี


อาหาร-ที่พัก ทางมูลนิธิจะให้บริการอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอดช่วงภาวนา และจะจัดที่พักเป็นห้องพักในเรือนภาวนา เตนท์เดี่ยว ที่ศูนย์ขทิรวันมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
- เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ ค่ารถไปกลับ 600 บาท
- ไปโดยรถยนต์ส่วนตัว (สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์)
- เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยไปลงที่หัวหิน จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูไปลงหน้าศูนย์

บริจาคร่วมกิจกรรม
บริจาคร่วมกิจกรรม 2500 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารทุกมื้อ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โอนเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9
กรุณาแฟกซ์สลิปโอนเงินที่ 025114112

ลงทะเบียน
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ [email]1000tara@gmail.com[/email] โทร 087-829-9387; 083-300-8119

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
7.00 น. ผู้เดินทางโดยรถตู้ ขึ้นรถที่บ้านมูลนิธิ ซอยลาดพร้าว 11
11.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ ปฐมนิเทศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ความรู้เกี่ยวกับมรณศาสตร์แบบทิเบต
16.00 น. พัก
16.30 น. กิจกรรมปรับทัศนคติ
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ สนทนาธรรม
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า ทำวัตรเช้า
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งชีวิตและความตาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. สมาธิ มนตราภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากคุรุอาจารย์
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น อุทิศให้ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า เดินภาวนา
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. การแตกสลายของธาตุ บาร์โดแห่งแสงกระจ่าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. สมาธิ มนตราภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. เตรียมจิตสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น อุทิศให้ผู้ล่วงลับ สวดบท
รัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา)
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า เดินภาวนา และ/หรือ ทำวัตรเช้า
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งความเป็นธรรมดา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. สมาธิ มนตราภาวนา
15.30 น. พัก
16.00 น. บาร์โดแห่งการเกิดใหม่
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา อุทิศให้ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
6.00 น. นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า เดินภาวนา ทำวัตรเช้า
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. การธำรงรักษาธาตุ การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* ผู้ประสงค์จะมาร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชาและถวายดวงประทีปในตอนกลางคืนสามารถมาร่วมได้ โดยบริจาคค่าร่วมกิจกรรมตามจิตศรัทธา   

DT012209

1000stars

13 มี.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5794 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย