ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ ถนนพุทธมณฑลสาย 2

 zjukero  

ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 นใ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ท่านที่จะไปหาพระอาจารย์ประจักษ์
ภูริปัญโญ และต้องการรวมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์
ร่วมทั้งขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ก็เชิญได้นะครับ


5,948


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย