ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา ต. ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปี 2554

 yajai   2 มิ.ย. 2554

* ปฎิทินธรรมบรรยายปี ๒๕๕๔ ช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. ๕๔ *


สติปัฏฐาน 4 ( สายรูป นาม ) พฤหัส 14 ก.ค.-จันทร์ 18 ก.ค. (5 วัน มีวันหยุด 3 วัน)
วิทยากร อาจารย์ วัลลภ ปัญญาชวนะ
รายละเอียด รับบุคคลทั่วไปจำนวน 50 ท่าน, สมาทานศีล 8,ทาน 2 มื้อ, ใส่ชุดชีพราหมณ์ (ผ้าถุง ขาว,น้ำตาล)


ค่ายยุวนารี ศุกร์12 ส.ค.- 14 ส.ค. (3วัน เป็นวันหยุดทั้ง 3 วัน)

วิทยากร อาจารย์ อำไพ สารีบท และคณะ
รายละเอียด รับเด็กนักเรียนหญิงชั้น มัธยม 1- มัธยม 3


สติปัฏฐาน 4 (สายดูจิต) อาทิตย์ 23 ต.ค.-27 ต.ค. (5วัน มีวันหยุด 2 วัน)
วิทยากร อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง
รายละเอียด รับบุคคลทั่วไปจำนวน 50 ท่าน, สมาทานศีล 8,ทาน 2 มื้อ, ใส่ชุดชีพราหมณ์ (ผ้าถุง ขาว,น้ำตาล)


สติปัฏฐาน 4 (สายดูกาย-ดูจิต) ศุกร์ 11 พ.ย. - อาทิตย์ 13 พ.ย. 54 ( 3 วัน เป็นวันหยุด 2 วัน)

วิทยากร อาจารย์ ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

(เจ้าของผลงานหนังสือ สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม ใหม่แกะกล่อง ธุดงค์ไม่หลงทาง ฯลฯ)

รายละเอียด รับบุคคลทั่วไปจำนวน 50 ท่าน, สมาทานศีล 8,ทาน2 มื้อ, ใส่ชุดชีพราหมณ์(ผ้าถุง ขาว,น้ำตาล)


สติปัฏฐาน 4 (สายดูจิต) เสาร์ 31 ธ.ค 53 – พุธ 4 ม.ค. 54 (5 วัน มีวันหยุด 2 วัน)
วิทยากร อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง
รายละเอียด รับบุคคลทั่วไปจำนวน 50 ท่าน, สมาทานศีล 8,ทาน2 มื้อ, ใส่ชุดชีพราหมณ์ (ผ้าถุง ขาว,น้ำตาล)


ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ มูลนิธิอาศรมมาตา

คุณแม่เล็ก อุบาสิกา ทิพวรรณ ทิพยทัศน์

67 หมู่ 7 ต. ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

มูลนิธิอาศรมมาตา
http://ashrammata.krubpom.com

ashrammata@gmail.com


โทร. 08-1913- 5031

t_ashram_mata@hotmail.com
   

DT010018

yajai

2 มิ.ย. 2554

ขออนุโทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะครับ สาธุ


• "ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"

• บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | Dhammacakkappavattana Sutta - 转法轮经 17 นาที [HD]

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• "คิดมากนอนไม่หลับ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้

• นมแพะสำหรับเลี้ยงลูกสัตว์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย