ขอเชิญชวนร่วมปฎิบัติธรรม ที่วัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 กิติศักดิ์   6 ม.ค. 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการปฎิบัติธรรมได้ที่เบอร์ 02-740-2751 วัดคลองปลัดเปรียง หรือ 081-407-4420 คุณเล็ก หรือ 086-570-9539 คุณจำปี   

สถานที่ตั้ง : วัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : วัดคลองปลัดเปรียง 02-740-2751หรือ 081-407-4420 คุณเล็ก -086-570-9539 คุณจำปี
DT016914

กิติศักดิ์

6 ม.ค. 2558• ตัดกำลังกิเลสด้วยสติและขันติธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• นิสัยของลิงชั่ว (ทุพภิยมักกฏชาดก)

• เพลงผ่อนคลายเพื่อช่วยให้นอนหลับนาน 8 ชั่วโมง • เพลงเพื่อช่วยให้นอนหลับ เพลงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

• 44(12/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง โพชฌงคบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย