ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถเก่า ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

 Ratchada   

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
เนื่องในเทศกาล...วันมาฆบูชา...
และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถเก่า
(คืนวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ )
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
...................................

~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ – แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.

(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้
ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

~ พิ ธี ล า สิ ก ข า ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
.....................................

สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘


♥แผนที่วัด และรายละเอียดการเดินทาง
http://www.watmaheyong.org/index.php/th/faq/54-faq-howtocome   


5,982


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย