สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง

 Webmaster   3 ส.ค. 2559

พระธรรมของพระพุทธเจ้าค่ายิ่งแก้ว เราพบแล้วพระพุทธศาสนา

พระสัจธรรมเป็นประทีปแห่งโลกา โปรดมวลสัตว์ที่เกิดมาให้พ้นภัย

เมื่อพบแล้ว ธรรมะ อย่าเมินเฉย อย่าละเลยเร่งอบรมบ่มนิสัย

เพียรศึกษาปฏิบัติขัดเกลาไป ปลดพันธะกิเลสใจตลอดกาล.


สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป สถานที่สะอาดร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตสาขาปากช่อง เป็นสำนักปฏิบัติที่สร้างด้วยผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วไป จึงเป็นสถานที่สาธารณะในการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกจิตฝึกใจให้สงบจากอกุศลธรรมต่าง ๆ

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรของท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-416-5445

เว็บไซต์ : http://www.sangthampakchong.org/

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 084-416-5445
DT0003

Webmaster

3 ส.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  8264 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย