วัดคลองตาลอง

 Webmaster   3 ส.ค. 2559

วัดคลองตาลองเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดบ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แต่ตั้งอยู่ในเนื้อที่บ้านบันไดห่างจากสถานีรถไฟบันไดม้า ประมาณ ๕๐๐ เมตร วัดบ้านบันไดม้าจะอยู่ที่ทางขึ้นเขาบันไดม้า ส่วนวัดคลองตาลองจะตั้งอยู่บนเขาบันไดม้า และห่างจากหมู่บ้านคลองตาลองประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับยกย่องให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

เว็บไซต์ : http://www.watklongtalong.org/   

สถานที่ตั้ง : เขาบันไดม้า บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 085 1042935 , 081 9777891
DT0003

Webmaster

3 ส.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  5867 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย