สถานปฏิบัติธรรมปัณฑิตารมณ์ ร่วมกับบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิ-วิปัสสนา วันที่ 20-21 ส.ค.2554

 น้ำค้างยอดหญ้า  

เป็นกิจกรรมเพื่อใช้ธรรมะในการอบรมพัฒนาคุณภาพจิต ท่ามกลางวิถีชีวิตตามธรรมชาติของชาวบ้าน
ด้วยการฝึกอบรมสมาธิ-วิปัสสนา ตามแนวทางเจโตวิมุติ - ปัญญาวิมุติ
เพื่อเพิ่มบุญบารมี สั่งสมปัญญา นำพาสู่ความพ้นทุกข์
โดยท่านอาจารย์อิทธิ (วิทยากรผู้ทรงความรู้ตามพระไตรปิฎก) แห่งสถานปฏิบัติธรรมปัณฑิตารมณ์

วันเสาร์-อาิทิตย์ ที่ 20-21 สิงหาคม 2554
ณ บ้านริมคลอง โฮมสเตย์ (บ้านเรือนไทย) ริมคลองผีหลอก
เลขที่ 43/1 ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง สมุทรสงคราม
รับสมัครสมาชิก แค่ 20 ท่าน
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

โดยออกเดินทางเช้าวันเสาร์ ที่ 20
สามารถขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัย หรือสายใต้ใหม่ ไปอัมพวาหรือดำเนินสะดวก
บอกให้รถตู้ไปส่งที่บ้านริมคลองโฮมสเตย์ได้เลย
หรือจากแม่กลองนั่งรถ 3 ล้อเหมาไปประมาณ 60 บาทถึงที่พัก
ผู้ที่ต้องการร่วมปฏิบัติธรรม กรุณาโทร.แจ้งล่วงหน้า จะได้สำรองที่พัก ครับ

เบอร์ติดต่อ
081-4445954 คุณปรีดา
089-7662373 อาจารย์อิทธิ

******************
รายละเอียดการปฏิบัติ

20 สิงหาคม 2554

8.00 น. พบกันที่บ้านริมคลอง โฮมสเตย์ ริมคลองผีหลอก ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
1.เจริญมัคคภาวนาอบรมปัญญาเพื่อบรรลุโสดาปัตติมัคค
2.เจริญสมาธิให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุ สกาทาคมีมัคค อนาคามีมัคค และอรหัตตมัคค โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
10.30-10.45 พักผ่อนอัธยาศัย
10.45-12.15 ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือเล่นในคลองได้
13.00-14.30 น.
1.อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ 50 เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
14.30-14.45 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45-16.30 น. ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
16.30-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.30 น.
1.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
2.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
19.30-19.45 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.45-21.30 น.ฝึกการสำรวมระวังจิตให้หลุดพ้น
21.30-23.00 น. สนทนาธรรมเรื่องกลุ่มจิต ทางสายกลางเรื่องมรรคมีองค์ 8 และถาม ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00 น. เข้านอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

21 สิงหาคม 2554

06.00-07.00 น. ตื่นนอน อาบน้ำ เตรียมอาหารใส่บาตรตอนเช้า
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00-10.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
1.ฝึกการทรงฌานในอริยาบทนั่ง นอน ยืน เดิน และการทำการงานในชีวิตประจำวัน
2.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท ด้วยการนั่งลืมตา เพื่อเจริญสมาธิและสติให้บริบูรณ์ จนบรรลุมัคค 4 ผล 4
10.00-10.15 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.15-12.00 น.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน เตรียมตัวเดินทางกลับโดยปลอดถัย

ขออนุโทนาบุญกับทุกท่านครับ

***หมายเหตุ. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***   


5,890


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย