คอร์สปฎิบัติธรรมประจำปี 2562 เชียงใหม่

 tubgood  

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก และครอบครัว มาปฏิบัติธรรมฟรี เป็นประจำทุกปี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ http://www.rasameehangdhama.org/   

ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

5,902


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย