ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 3)

 มหาราชันย์   4 ก.ย. 2563

เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 3)
... จากตอนที่ 1 ...เราเริ่มกันที่การอธิการกุศล และการตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาการดับขันธ์ปรินิพพาน
... ตอนที่ 2 ...เราจะแสวงหาอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ อันเป็นอาหารสุดแซ็บจานที่ 1 มาเสวยกัน
... แล้วคำว่า “การคบ” สัปบุรุษ มีลักษณะเช่นใด ??
... แล้วสัปบุรุษ คือใคร ??
... สัปบุรุษที่ว่านั้น ในโลกนี้เราไปหาได้ที่ไหนกันบ้าง ??
1.มารู้จักคำว่า “การคบ” สัปบุรุษ ว่ามีลักษณะเช่นใด ??
... แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงใช้เป็นคำว่า “การคบ” คล้ายดั่งคบหาสหาย แต่โดยอรรถหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ แต่คำว่า “การคบ” นี้แท้ที่จริงแล้วหมายถึง การตั้งสัทธาน้อมนำเอาผู้นั้นมาเป็น “พระศาสดา” หรือ ครูบาอาจารย์ของตนนั่นเอง
...
2.ตอบคำถามข้อที่ 2 กัน ... สัปบุรุษ เป็นใคร ??
... พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระศาสดา 1
... พระอรหันตสาวก 1
... พระอนาคามี 1
... พระสกทาคามี 1
... พระโสดาบัน 1
... พระธรรมกถึกผู้แตกฉานในอรรถในธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว และผู้นั้นได้บรรลุอย่างน้อยปฐมฌานอันมีอริยสัจ 4 เป็นอารมณ์ 1
...
3.ท่านทั้งหลายลองหาคำตอบกันดูว่า ...
... อาหาร คือ... สัปบุรุษ นั้น ในโลกนี้มีจำหน่ายไหนกันบ้าง ??
... แถว ๆ ใกล้บ้านท่าน มี... สัปบุรุษที่ว่านั้นบ้างไหม ??
... สัปบุรุษที่ว่านั้น ในโลกนี้เราไปหาได้ที่ไหนกันบ้าง ??
... ในห้าง ในร้านสะดวกซื้อ ในภัตตาคาร ในร้านอาหาร ในสถานที่ราชการ ในวัด ในโรงพยาบาล ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีไหม ??
...
... ตอนต่อไปเราค่อยมาสนทนากันต่อครับ !!!
...
สวัสดียามสายครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน

DT09714

มหาราชันย์

4 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5324 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย