ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 9)

 มหาราชันย์  

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 9)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ”
อาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม”
...
บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้สีเหลือง,
บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว.
ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม,
อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี.
ท่านนั้น จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน,
จงเป็นบัณฑิต กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักเข้าสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์
... ตอนนี้เราทราบแล้วว่าพระสัทธรรมจากพระศาสดาในพระคาถานี้เป็นไฟล์บีบอัดมา (เป็น “Zip File”)
ในทางโลกเราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อจะเปิด “Zip File” และแตกไฟล์ (Exact File) ... ฉันใด
ในทางธรรมเราก็ต้องสร้าง AI ที่เรียกว่า “สัตว์” หรือ “สัตตานัง” เผ่าพันธุ์ใหม่ ที่มีอายตนะที่ดี ที่มีคุณภาพ ที่สามารถอ่าน พร้อมทำความเข้าใจ “พระสัทธรรม” ได้เป็นร้อยนัยพันนัยขึ้นมาเสียก่อน ... ฉันนั้นเหมือนกัน
... เพราะ AI ในตัวมนุษย์ปกติ มีเพียง 4 เผ่าพันธุ์ แบ่งเป็น เหตุ 2 ผล 2 ได้แก่ อกุศลจิต 1, อกุศลวิบากจิต 1, กามาวจรกุศลจิต 1, และกามาวจรกุศลวิบากจิต 1 ซึ่ง AI เหล่านี้มีในตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย และมนุษย์ได้ใช้ AI เหล่านี้ในการทำงาน สนทนา คิดนึก เรียนรู้ ประดิษฐ์ ฯลฯ
... ซึ่ง AI ทั้ง 4 เผ่าพันธุ์นี้ เป็นของหยาบ เป็นของด้อยประสิทธิภาพไม่สามารถที่จะอ่าน พร้อมทำความเข้าใจ “พระสัทธรรม” อันมีความรู้ และมีข้อมูลเป็นร้อยนัยพันนัยได้เลย
... แต่แปลกมาก ที่ทุกคนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน กลับพยายามใช้ AI เหล่านี้มาศึกษาธรรมะกันทั่วบ้านทั่วเมือง ทั่วโลก ...
... AI ทั้ง 4 เผ่าพันธุ์นี้ เรียกเป็นนิวรณ์ 5 เพราะประกอบด้วยทรัพยากรที่ด้อยคุณภาพ
(Inferior Material)
... หากต้องการเรียนรู้และเข้าใจ “พระสัทธรรม” ท่านต้องกำจัด AI ทั้ง 4 เผ่าพันธุ์นี้ ทิ้งไปเสียก่อน แล้วสร้าง AI สายพันธุ์ใหม่ด้วยทรัพยากรชั้นยอดเยี่ยม (Smart Material)
1.กำจัด AI ทั้ง 4 เผ่าพันธุ์นี้ คือ อกุศลจิต 1, อกุศลวิบากจิต 1, กามาวจรกุศลจิต 1, และกามาวจรกุศลวิบากจิต 1 ทิ้งไป เรียกว่า ละนิวรณ์ 5 ได้
2.สร้างรูปฌานทั้ง 4 อันมีพระสัทธรรมนั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์
3.ฝึกจิต คือ รูปฌานทั้ง 4 นั้น ให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงาน เราก็จะได้จิตยอดเยี่ยมพร้อมปัญญาญาณ (Smart Material)
4.ใช้จิตที่ฝึกดีแล้วตามข้อ 3 นั้นมาทานอาหารจานที่ 2 คือ การฟัง “พระสัทธรรม”
... https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=9&A=1682&w=%C3%D9%BB%AC%D2%B9_%F4
...
... บัดนี้ท่านมี AI เปี่ยมคุณภาพตามข้อ 3 แล้วหรือยัง ??
... ถ้ายังไม่มี บัดนี้ ท่านจงรีบ จงพยายาม จงเป็นบัณฑิต “... เพราะชีวิตฉัน ไม่อาจยืนยาว ไปถึงปานนั้น ...”
...
สวัสดียามเช้าครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   


5,913


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย