ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่15)

 มหาราชันย์   18 ต.ค. 2563

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 15)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ”
อาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม”
อาหารจานที่ 3 การมีสัทธา
...
“... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์
การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังสัทธาให้ บริบูรณ์ ...”
... สิ่งที่เกี่ยวข้องกัน 3 สภาวะ ได้แก่
1.สัทธาสภาวะ
1.จงรักภักดีสภาวะ
3.สัทธาสภาวะและจงรักภักดีประชุมรวมกัน
... ท่านเข้าใจ 3 สภาวะเหล่านี้ว่าต่างกัน หรือเหมือนกันอย่างไร ??
... ท่านสงสัยกันบ้างไหมว่า “การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังสัทธาให้ บริบูรณ์” สัทธาสภาวะแบบนี้นั้น มีลักษณะสภาวะประการใด และมีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าท่านมีสัทธาประการนี้ ??
... สัทธาที่จะเป็นอาหารรสเลิศนั้น เป็นสัทธาแบบไหนกัน ??
....
สวัสดียามเช้าครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   

DT09714

มหาราชันย์

18 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5817 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย