"ศีล ผู้นำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    6 ก.ค. 2560

 "ศีล ผู้นำทางที่ประเสริฐ"

" .. ทุกชีวิตเป็นนักเดินทางจะต้องเดินทางอีกไกลแสนไกลด้วยกันแทบทั้งนั้น "สิ่งที่ควรมีคือผู้นำทาง ซึ่งไม่มีทางใดจะประเสริฐเสมอด้วยศีล" เพราะศีลมีกลิ่นหอมขจรไปทั่วทุกทิศ ผู้เดินทางที่มีศีลนำย่อมไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อน

เมื่อเราจะต้องพากันออกเดินทางแน่นอนแล้ว "เราก็น่าจะเตรียมหาผู้นำทางที่ประเสริฐสุดของเราไว้ตั้งแต่บัดนี้ คือเราต้องเริ่มเอาจริงในการรักษาศีล" ให้บริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้โดยพร้อมเพรียงกัน .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

6 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย