"ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    13 ก.ค. 2560

 "ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน"

" .. คำว่า "พอ" นี้สามโลกธาตุเอามาเทียบสู้ไม่ได้ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเท่านั้นพอ "อะไรจะมีค่ามีราคาขนาดไหน สู้คำว่าพอ ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมนี้ไม่ได้"

อันนี้เหนือกว่าทุกอย่าง "พอ" อันนี้ปล่อยหมดโดยประการทั้งปวง สามโลกธาตุไม่มีอะไรติดในพระทัยพระพุทธเจ้าและใจของสาวกเลย นั่นจึงเรียกว่าพอ

"พอนี้เป็นพอที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว" นอกจากนั้นพออันนี้ก็ไม่พออันนั้น พออันนั้นไม่พออันนี้ โลกนี้เลยกลายเป็นโลกบกพร่องไป ไม่มีอะไรพอในหัวใจสัตว์โลกที่มีกิเลสเข้าครองใจ มีแต่ความบกพร่องทั้งนั้นละ

ถ้าเอาธรรมเข้าไปก็พอเข้าไปโดยลำดับ "จนกระทั่งพอแล้ว" พากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องทั้งหลาย .. "

"เมื่อจิตกับธรรมสัมพันธ์กัน" หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5018&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

13 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย