"เรื่องนึกถึงความตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "เรื่องนึกถึงความตาย"

" .. จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง อาจารย์คนหนึ่งมีศิษย์ ๓ คน วันหนึ่งอาจารย์ถามว่า "ใครมีสติระลึกถึงความตายบ้าง วันหนึ่งประมาณกี่ครั้ง"

- องค์ที่หนึ่งตอบว่า ”โอ๊ย ผมระลึกถึงความตายไม่ได้หยุดหย่อนเลยครับ ผมเที่ยวบิณฑบาต ผมนึกไปว่า จะได้กลับมาวัดหรือไม่หนอ" จะได้กลับมาวัดหรือไม่หนอ กลัวมันจะตายอยู่กลางทาง กลัวจะไม่ได้มาฉันบิณฑบาต

- องค์ที่สองก็ว่า "โอ๊ย ผมนึกถึงความตายยิ่งกว่านั้น ผมนานั่งฉันบิณฑบาตอยู่ นึกในใจว่า จะฉันจังหันเสร็จหรือไม่หนอ กลัวมันจะล้มตายก่อน"

- องค์ที่สามว่า "โอ้ ผมไม่ถึงแค่นั้นเลยครับ ผมคิดว่า ผมหายใจเข้าออกอยู่นี้ ผมกลัวมันหายใจเข้าไป กลัวมันจะไม่ออกมา มันออกมาแล้ว ผมกลัวมันจะไม่เข้าไป" ผมจะตายตรงนั้น ผมคิดอยู่แค่นั้น

สององค์แรกก็นึกว่าเราเอาเต็มที่แล้ว องค์ที่หนึ่งว่า "บิณฑบาตกลัวจะไม่ถึงวัด จะตายก่อน นึกว่าดีแล้ว แต่ยังหลงอยู่" องค์ที่สอง "ฉันอยู่ กลัวมันจะล้มกลิ้งลง" ก็นึกว่าไม่มีที่ไหนแก้ไขอีกแล้ว องค์ที่สาม "ลมเข้าผมกลัวไม่ออก มันจะตาย"

นี่ดูซิ นี่คือความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคน "เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกัน มันหยาบกว่ากัน มันละเอียดกว่ากัน" เพราะอันนี้ .. "

"เสียสละ เพื่อธรรม"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย