"ละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "ละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญ"

" .. หัวใจพุทธศาสนาสอนว่า "ไม่ให้ทำความผิด แล้วก็ทำจิตให้เป็นกุศล แล้วก็จะเกิดปัญญา" แต่ทุกวันนี้ทำบุญกัน "แต่การละบาปนั้นไม่มีใครคิดเห็น"

ความเป็นจริงนั้น "ก็ต้องละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญ" ถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่จะอยู่หรอกบุญนั้น ฉะนั้น "เราต้องกวาดเครื่องสกปรกออกจากใจของเราเสีย แล้วจึงจะทำความสะอาด" เรื่องนี้พวกเราควรจะเอาไปคิดพิจารณา .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,458


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย