"ธรรมนี้มีราคา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ธรรมนี้มีราคา"

" .. "ธรรมนี้มีราคา" ในช่วง ๗ วัน อาทิตย์หนึ่งควรจะมีสองวัน "เช่น ๗-๘ ค่ำ ๑๔-๑๕ ค่ำ" เช่นวันนี้เป็นวัน ๑๕ ค่ำ เป็นวันสมบูรณ์แบบ ที่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีในวันเช่นนี้

"รักษาศีล แล้วก็รักษาใจ ภาวนา" ใจมันดีดมันดิ้นมันหิวมันโหย ไม่มีอะไรเกินใจ เอาสติจับเข้าไป เราจะรู้ว่าตัวหิวโหย ตัวเดือดร้อนที่สุด ตัวเป็นฟืนเป็นไฟที่สุดคือใจดวงนี้

"ถ้าไม่มีสติจับแล้ว ก็ดิ้นไปตามมันไม่มีวันมีคืน" ตายทิ้งเปล่า ๆ "ถ้ามีสติธรรม ปัญญาธรรมจับเข้าไปก็หักห้ามมันได้" ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรมากน้อยจะทราบด้วยตนเอง นี่ละคำว่า "สติธรรม ปัญญาธรรม" เป็นของสำคัญมาก.. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,386


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย