"ละชั่วทำดี เป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    30 ธ.ค. 2560


 "ละชั่วทำดี เป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า"

" .. ธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทำดี "ละที่ชั่วที่อยู่กับเรา ทำดีอยู่กับเรา พรปีใหม่หรือปีเก่าจะเกิดขึ้นกับเรานี้นะ" ทุกคนให้พากันจำเอา

วันนี้ก็ไม่เทศน์มากละ "ท่านทั้งหลายให้จำเอาให้ดีนะ ละความชั่วให้ทำความดี นี่ละพรจะอยู่กับท่านทั้งหลายเอง" ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหน ท่านทั้งหลายอย่าไปตื่นลมตื่นแล้ง

ศาสนาพุทธไม่ได้พาคนให้ตื่นข้างนอก "ให้ดูข้างใน ตื่นข้างใน" ทำชั่วไม่ดีให้แก้ไขดัดแปลงทันทีในตัวของเรา แล้วจะเป็นมงคลขึ้นกับตัวของเราทุก ๆ ท่านนั้นแหละ

วันนี้ไม่ได้พูดมากอะไรนัก พากันจำเอา "พรปีใหม่ปีเก่าอยู่กับท่านทั้งหลายเอง ให้เสาะแสวงหาความดี ละชั่วทำดีเรียกว่า เป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า" รวมเป็นมงคลด้วยกันทั้งนั้นแหละ เอาละต่อไปนี้จะให้พร .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3736&CatID=2DT014902

วิริยะ12

30 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4903 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย