"ทาน การให้การเสียสละ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ทาน การให้การเสียสละ"

" .. ท่านว่า "การให้การเสียสละต่อกัน นับแต่มนุษย์ลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ นี้เป็นรากฐานสำคัญที่มนุษย์และสัตว์อยู่ด้วยกันได้" ถ้าไม่มีทานเสียอย่างเดียว แม้ที่สุดพ่อกับแม่กับลูกก็แตกกระจัดกระจายกันเลย หาความเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่ได้

ท่านว่า "เพราะขาดการสงเคราะห์เสียอย่างเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมาก" ทำให้โลกแตกกันได้ ฟังซิใหญ่ไหมการทาน คือลูกเต้าก็สงเคราะห์กันมาตั้งแต่อยู่ในท้องเรื่อยมา มีแต่การให้ ๆ ๆ นี่ ทานแปลว่า "การให้การเสียสละ" เช่น "จาคะคือการเสียสละ"

การให้ทานจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียว "ผู้ที่มีอัธยาศัยใจคอกว้างขวาง ไปที่ไหนไม่มีคำว่าอดอยากขาดแคลน" เพราะอำนาจแห่งทานเป็นเครื่องยึด เป็นแม่เหล็กอันสำคัญเป็นเครื่องดึงดูด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,390


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย