"คุณค่าของธรรมที่ครองใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "คุณค่าของธรรมที่ครองใจ"

" .. นี่เราถึงได้เห็นคุณค่าของธรรม "ธรรมที่ครองใจเต็มที่แล้วมีคุณค่ามหาศาลประมาณไม่ได้เลย" ในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสที่มันเคยครองหัวใจมา เหยียบย่ำทำลายจิตใจได้รับความบอบช้ำมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว

เห็นอย่างเต็มหัวใจอีกเหมือนกัน "ความเห็นโทษของกองทุกข์ที่กิเลสผลิตขึ้นมา ความเห็นคุณของธรรมที่ฝ่ายมรรคผลิตขึ้นมา" เป็นผลแห่งธรรมอันเป็นที่พึงใจ

"มันก็เห็นอย่างถึงใจด้วยกันทั้งสองอย่าง" แล้วจะเอาอะไรมาสงสัยที่นี่ "จะสงสัยอะไร เอาอะไรมาสงสัย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=894&CatID=3

5,438จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย