"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    1 เม.ย. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒"
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดี จึงจะได้ปัญญา "ความโลภในจิตของคนเราไม่มีที่พอที่เต็มได้เลย ต่อให้ดอยสุเทพหมดทั้งลูกกลายเป็นทองคำ จิตของคนเราก็จะยังไม่พอ"

ทางที่ดี "ให้ตั้งจิตอยู่ในสมาธิภาวนา ตั้งจิตดวงนี้ให้เต็มในขั้นสมถกรรมฐาน พร้อมด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ให้แจ่มแจ้งในดวงใจทุก ๆ คน เท่านี้ก็พอ" เพราะว่าเมื่อเราเกิดมา ก็ไม่ได้นำอะไรติดตัวมา ครั้นเมื่อเราทุกคนตายไป แม้สตางค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ "จงพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้เต็มที่" จนกิเลสโลภะ อันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตนี้ให้หมดเสียวันนี้ ๆ ถ้ากิเลสความโลภนี้ยังไม่หมดจากจิต ก็ไม่ให้หยุดยั้ง ภาวนาไปจนถึงวันตายโน้น .. "

โดยความเมตตาถึงทุกคน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 
   DT014902

วิริยะ12

1 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5370 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย